Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.05.2016 10:25 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów p-poż. – 1 etap przebudowa szybu wraz z wymianą dźwigu osobowego w budynku pawilonu handlowo – usługowym przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie
11.05.2016 16:01 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie
06.05.2016 11:32 Ogłoszenie o wyborze oferty na dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów p-poż. – 1 etap przebudowa szybu wraz z wymianą dźwigu osobowego w budynku pawilonu handlowo – usługowym przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie
14.04.2016 13:58 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie
05.04.2016 13:59 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie wymiany pokryć dachowych papowych oraz z dachówki ceramicznej wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynkach zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie
01.04.2016 12:09 Ogłoszenie o zamówieniu na dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów p-poż. – 1 etap przebudowa szybu wraz z wymianą dźwigu osobowego w budynku pawilonu handlowo – usługowym przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie
31.03.2016 11:40 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych, użytkowych i garaży zarządzanych przez MZGLiA
30.03.2016 15:08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie malowania klatek schodowych w budynku przy ul. Floriana 4 w Knurowie
23.03.2016 12:44 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie wymiany pokryć dachowych papowych oraz z dachówki ceramicznej wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynkach zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie
22.03.2016 13:40 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie malowania klatek schodowych w budynku przy ul. Floriana 4 w Knurowie

poprzednia 1 2 3 4 następna