Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2016 10:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
10.11.2016 10:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych
10.11.2016 10:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie
10.11.2016 10:40 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/325/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie
10.11.2016 10:38 Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Miasta Knurów
10.11.2016 10:36 Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów
10.11.2016 10:34 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów
10.11.2016 10:32 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
10.11.2016 10:31 Projekt uchwały w sprawie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przejęcia w utrzymanie wyspy centralnej ronda imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w mieście Knurów
10.11.2016 10:22 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2016-2020

poprzednia 1 2 3 następna