Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.08.2019 14:51 PT-I/DW/71/11/2019 „Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych” – informacja z otwarcia ofert.
31.07.2019 17:11 PT-I/DW/71/06/2019 „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020” – wybór najkorzystniejszej oferty
22.07.2019 11:10 PT-I/DW/71/11/2019 „Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
19.07.2019 11:57 pt-i/dw/71/07/2019 „Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych” OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU
19.07.2019 10:45 PT-I/DW/71/07/2019 „Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych”-unieważnienie postępowania
17.07.2019 12:17 PT-I/DW/71/06/2019 „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020” - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
17.07.2019 11:55 PT-I/DW/71/06/2019 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/06/2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”
16.07.2019 11:30 PT-I/DW/71/09/2019 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
16.07.2019 11:22 PT-I/DW/71/10/2019 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
16.07.2019 11:13 PT-I/DW/71/08/2019 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

1 2 3 4 5 6 następna