Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.10.2017 10:59 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie remontu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia mieszkalne lokali użytkowych nr 23 i 24 w budynku wielorodzinnym przy Al. Piastów 4 w Knurowie
24.10.2017 10:58 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie wymiany stolarki okiennej drzwiowej w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
24.10.2017 10:57 Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej w ramach zadania inwestycyjnego: Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii na działce nr 1849
20.10.2017 11:52 Ogłoszenie o zamówieniu na obsługę zasobów mieszkaniowych i użytkowych zarządzanych przez MZGLiA w zakresie napraw i konserwacji
17.10.2017 13:56 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 2/5, Wilsona 109/4, Wolności 41/b/6 w Knurowie
13.10.2017 09:10 Ogłoszenie o zamówieniu „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji”- zagospodarowanie terenu-wykonanie kanalizacji deszczowej dla budynków: ul. Dworcowa 9, ul. Dworcowa 7, ul. Dworcowa 11, ul. Mickiewicza 2, ul. Mickiewicza 6, ul. Dworcowa 15, ul. Sienkiewicza 1
09.10.2017 11:43 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 2/5, Wilsona 109/4, Wolności 41/b/6 w Knurowie
05.10.2017 10:00 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej w ramach zadania inwestycyjnego: Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii na działce nr 1849
05.10.2017 09:21 Informacja o unieważnieniu postępowania na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Remont budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie z przeznaczeniem na lokale mieszkalne realizowaną w ramach projektu pod nazwą "Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii"
04.10.2017 16:34 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia mieszkalne lokali użytkowych nr 23 i 24 w budynku wielorodzinnym przy Al. Piastów 4 w Knurowie

poprzednia 1 2 3 4 5 następna