Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.02.2017 09:42 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
10.02.2017 09:40 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
10.02.2017 09:39 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
10.02.2017 09:38 Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów
10.02.2017 09:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku dysponowania wolnymi miejscami przez publiczne szkoły podstawowe, dla których Gmina Knurów jest organem prowadzącym
10.02.2017 09:35 Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów szkolno – przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów
10.02.2017 09:34 Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)
10.02.2017 09:32 Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
10.02.2017 09:31 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/320/12 Rady Miasta Knurów z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Knurów oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów
10.02.2017 09:30 Projekt uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres co najmniej 10 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Knurów na których usytuowane są garaże murowane

poprzednia 1 2 3 następna