Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.03.2017 14:48 XXX/424/17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
23.03.2017 14:46 XXX/423/17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
23.03.2017 14:45 XXX/422/17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
23.03.2017 14:44 XXX/421/17 Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019r.
23.03.2017 14:42 XXX/420/17 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gierałtowice dotyczącego prowadzenia w 2017r. Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie na rzecz mieszkańców Gminy Gierałtowice
23.03.2017 14:32 XXX/419/17 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej w 2017 r.
23.03.2017 14:31 XXX/418/17 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej w 2017 r.
23.03.2017 14:28 XXX/417/17 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ul. Ks. Alojzego Koziełka
23.03.2017 14:26 XXX/416/17 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta
23.03.2017 14:24 XXX/415/17 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego

poprzednia 1 2 3 następna