Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.06.2017 16:06 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
14.06.2017 16:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
14.06.2017 16:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
14.06.2017 16:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
14.06.2017 16:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
14.06.2017 16:01 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
14.06.2017 16:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Miastem Gliwice w sprawie powierzenia Miastu Gliwice objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej
14.06.2017 15:57 Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych Gminy Knurów oraz wysokości kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom
14.06.2017 15:56 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy i ustalenia Statutu Żłobka Publicznego w Knurowie
14.06.2017 15:54 Projekt uchwały w sprawie opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Knurowie oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt

poprzednia 1 2 3 następna