Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.06.2017 15:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/453/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
14.06.2017 15:50 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -2019
14.06.2017 15:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia w 2017 r. do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej nr 924
14.06.2017 15:43 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie powierzenia Gminie Knurów prowadzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie”
14.06.2017 15:39 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2017r.
14.06.2017 15:28 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2017r.
14.06.2017 15:26 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej w 2017 r.
14.06.2017 15:25 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej w 2017 r.
14.06.2017 15:15 Projekt uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXIII/457/17 Rady Miasta Knurów z dnia 04 maja 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych w Knurowie
14.06.2017 15:13 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie

poprzednia 1 2 3