Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2017 12:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
09.11.2017 12:27 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
09.11.2017 12:26 Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Miasta Knurów
09.11.2017 12:19 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów
09.11.2017 12:16 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 1 w Knurowie w ośmioletnią Miejską Szkołę Podstawową nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie
09.11.2017 12:14 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie w ośmioletnią Miejską Szkołę Podstawową nr 7 w Knurowie
09.11.2017 12:12 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie w ośmioletnią Miejską Szkołę Podstawową nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie
09.11.2017 12:10 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie w ośmioletnią Miejską Szkołę Podstawową nr 4 w Knurowie
09.11.2017 12:09 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3 w Knurowie w ośmioletnią Miejską Szkołę Podstawową nr 3 w Knurowie
09.11.2017 12:07 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie w ośmioletnią Miejską Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie

poprzednia 1 2 3 następna