Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2018 08:50 22/2018 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia inspektora Ochrony Danych w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji
09.11.2018 08:48 21/2018 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w 2018 r. w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
07.11.2018 08:00 20/2018 Zarządzenie w sprawie zmiany załącznika nr 6 do Zarządzenia Nr 20/2017 Dyrektora MZGLiA z dnia 7.11.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2011 Dyrektora MZGLiA z dnia 27.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w MZGLiA w Knurowie na rok 2012 z późn. zm.
11.10.2018 14:19 19/2018 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego MZGLiA w Knurowie na 2018 rok
03.09.2018 12:50 18/2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu ochrony danych osobowych
30.07.2018 14:21 17/2018 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu odpracowania 2 godzin pracy wynikajacych z konieczności zachowania obowizujących norm czasu pracy w III kwartale 2018 r.
30.07.2018 12:11 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego MZGLiA na 2018 rok
30.07.2018 12:06 15/2018 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego MZGLiA na 2018 rok
13.06.2018 12:38 14/2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w MZGLiA
07.06.2018 14:46 13/2018 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym MZGLiA na 2018 rok

poprzednia 1 2 3 4 następna