Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.06.2019 09:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych
14.06.2019 08:54 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Knurów"
14.06.2019 08:53 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Knurów
14.06.2019 08:51 Projekt uchwały w sprawie powierzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
14.06.2019 08:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/92/15 Rady Miasta Knurów z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Knurów
14.06.2019 08:49 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
14.06.2019 08:47 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/44/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 16 stycznia 2019r.
14.06.2019 08:46 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi zbiorczej Z1/4 KDZ w Knurowie do kategorii dróg gminnych
14.06.2019 08:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Przemysłowej
14.06.2019 08:43 Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

poprzednia 1 2 3 4 następna