Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2020 11:57 Ogłoszenie o wyborze oferty na przebudowę i termomodernizację budynku przy ul. A. Słoniny 11 w Knurowie - III etap
02.09.2020 10:38 Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emsji
28.04.2020 11:58 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego w Knurowie przy ul. Książenickiej 2 na działce nr 561/79
07.04.2020 11:22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie
03.04.2020 12:44 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego w Knurowie przy ul. Książenickiej 2 na działce nr 561/79
18.03.2020 12:42 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonywanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA w Knurowi
16.03.2020 11:20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie prac budowlanych - remont mieszkania nr 11 wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy Al. Piastów 11C w Knurowie
25.02.2020 10:02 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego w Knurowie przy ul. Książenickiej 2 na działce nr 561/79
21.02.2020 12:50 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie prac budowlanych - remont mieszkania nr 11 wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy Al. Piastów 11C w Knurowie
12.02.2020 17:06 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie

1 2 następna