Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2020 12:06 Zaproszenie do składania ofert dot. zapewnienia opieki nad osobami zależnymi (dziećmi w wieku do 7 lat) na czas trwania zajęć realizowanych w ramach projektu Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych
04.12.2020 11:52 Zaproszenie do składania ofert dot. usług cateringowych dla uczestników projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych
27.11.2020 16:05 602/06/20 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
06.11.2020 11:43 Wyłonienie oferenta dot. zapewnienia opieki nad osobami zależnymi (dziećmi w wieku do 7 lat) na czas trwania zajęć realizowanych w ramach projektu Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych
09.10.2020 11:46 Zapytanie ofertowe dot. usług cateringowych dla uczestników projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych
09.10.2020 11:16 Zapytanie ofertowe dot. zapewnienia opieki nad osobami zależnymi (dziećmi w wieku do 7 lat) na czas trwania zajęć realizowanych w ramach projektu Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych
25.09.2020 13:36 602/05/20 Unieważnienie postępowania Nr 602/05/20
25.09.2020 13:34 602/05/20 Informacja o wyborze oferty dot. postepowania Nr 602/05/20
27.08.2020 14:31 Nr 602/04/20 - Informacja o wyborze oferty dla części 3 dot. przetargu nieograniczonym dla cześci 4 i 5 pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.
27.08.2020 14:21 602/04/20 Unieważnienie postępowania dot. przetargu nieograniczonym dla cześci 4 i 5 pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

1 2 3 4 następna