Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.02.2020 15:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
12.02.2020 15:49 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
12.02.2020 15:48 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
12.02.2020 15:47 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów
12.02.2020 15:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia 2019r. nr XVIII/221/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Knurów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.
12.02.2020 15:45 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie poprzez zmianę jego siedziby i zmiany aktu założycielskiego tego przedszkola
12.02.2020 15:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/478/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia w 2017r. do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej nr 924 zmienionej uchwałą nr XXXVI/503/17 Rady Miasta Knurów z dnia 05.07.2017r. uchwałą nr XL/549/17 Rady Miasta Knurów z dnia 11.10.2017r. uchwałą nr XLVIII/633/18 Rady Miasta Knurów z dnia 18.04.2018r. oraz uchwałą nr VIII/113/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 15.05.2019r.
12.02.2020 15:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/476/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21.06.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2017r., zmienionej uchwałą nr XL/547/17 Rady Miasta Knurów z dnia 11.10.2017r. uchwałą nr XLVIII/631/18 Rady Miasta Knurów z dnia 18.04.2018r. oraz uchwałą nr VIII/112/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 15.05.2019r.
12.02.2020 15:40 Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie na lata 2019-2021” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/625/18 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018r.
12.02.2020 15:38 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Knurów

poprzednia 1 2 3 następna