Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.02.2020 12:26 XXI/263/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
25.02.2020 12:25 XXI/262/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
25.02.2020 12:24 XXI/261/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
25.02.2020 12:22 XXI/260/2020 Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów
25.02.2020 12:20 XXI/259/2020 Uchwała w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie poprzez zmianę jego siedziby i zmiany aktu założycielskiego tego przedszkola
25.02.2020 12:18 XXI/258/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/478/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia w 2017r. do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej nr 924 zmienionej uchwałą nr XXXVI/503/17 Rady Miasta Knurów z dnia 05.07.2017r. uchwałą nr XL/549/17 Rady Miasta Knurów z dnia 11.10.2017r. uchwałą nr XLVIII/633/18 Rady Miasta Knurów z dnia 18.04.2018r. oraz uchwałą nr VIII/113/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 15.05.2019r.
25.02.2020 12:17 XXI/257/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/476/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21.06.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2017r., zmienionej uchwałą nr XL/547/17 Rady Miasta Knurów z dnia 11.10.2017r. uchwałą nr XLVIII/631/18 Rady Miasta Knurów z dnia 18.04.2018r. oraz uchwałą nr VIII/112/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 15.05.2019r.
25.02.2020 12:15 XXI/256/2020 Uchwała w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie na lata 2019-2021” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/625/18 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018r.
25.02.2020 12:12 XXI/255/2020 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Knurów
25.02.2020 12:10 XXI/254/2020 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I

poprzednia 1 2 3 następna