Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.08.2021 16:26 Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Bogusława Tyszkowskiego - Prezesa Zarządu - Przedsiębiorswto Wodowciągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Knurowie
01.07.2020 13:25 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Bogusława Tyszkowskiego - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie
21.05.2019 16:16 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok Bogusława Tyszkowskiego - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie
01.06.2018 14:29 Oświadczenie majątkowe za 2017 rok Bogusława Tyszkowskiego - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie
06.10.2017 08:59 Oświadczenie majątkowe wg stanu majątkowego na dzień 30.06.2017r. Bogusława Tyszkowskiego - Prezesa Zarządu - Dyrektora Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie złożone w dniu 30.06.2017r.
24.05.2017 14:53 Oświadczenie majątkowe za 2016 rok Bogusława Tyszkowskiego - Prezesa Zarządu - Dyrektora Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie
03.06.2016 11:20 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok Bogusława Tyszkowskiego - Prezesa Zarządu - Dyrektora Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie
29.05.2015 14:08 Oświadczenie majatkowe za 2014 rok Bogusława Marcina Tyszkowskiego - Prezesa Zarządu - Dyrektora Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie
21.05.2014 15:22 Oświadczenie majątkowe za 2013 r. Bogusława Tyszkowskiego - Prezesa Zarządu - Dyrektora Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie