Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.04.2020 13:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok.
02.04.2020 13:35 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok.
02.04.2020 13:35 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok.
02.04.2020 13:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok.
02.04.2020 13:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/200/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 16 października 2019r. w sprawie zmiany nazwy i ustalenia Statutu Miejskiego Żłobka w Knurowie.
02.04.2020 13:32 Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów.
02.04.2020 13:28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2020 roku.
02.04.2020 13:27 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów w okresie stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
02.04.2020 13:26 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022.
02.04.2020 13:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/188/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.

poprzednia 1 2 3 4 następna