Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.04.2020 17:25 XXIII/308/2020 Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla podatników będących przedsiębiorcami, ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne związane ze skutkami epidemii COVID-19
22.04.2020 17:24 XXIII/307/2020 Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników będących przedsiębiorcami, ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne związane ze skutkami epidemii COVID-19, w zakresie gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
22.04.2020 17:22 XXIII/306/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
22.04.2020 17:21 XXIII/305/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
22.04.2020 17:19 XXIII/304/2020 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/240/2019 Rady Miasta Knurów z dnia11 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2020 rok z późn.zm.
22.04.2020 17:18 XXIII/303/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
22.04.2020 17:17 XXIII/302/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
22.04.2020 17:16 XXIII/301/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
22.04.2020 17:15 XXIII/300/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
22.04.2020 17:13 XXIII/299/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok

1 2 3 4 następna