Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2006 19:24 Nr XXXV/475/2005 Uchwała RM Knurów w spr. nadania nagrody "Laur Knurowa" w 2005 roku
19.01.2006 19:22 Nr XXXV/474/2005 Uchwała RM Knurów w spr. nadania nagrody "Laur Knurowa" w 2005 roku
19.01.2006 19:19 Nr XXXV/473/2005 Uchwała RM Knurów w spr. nadania nagrody "Laur Knurowa" w 2005 roku
19.01.2006 19:17 Nr XXXIV/472/2005 Uchwała RM Knurów w spr. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Knurów za rok 2004 i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Knurów z tego tytułu
19.01.2006 18:16 Nr XXXIII/461/2005 Uchwała RM Knurów w spr. zatwierdzenia regulaminu nadawania nagrody "Laur Knurowa"
19.01.2006 18:13 Nr XXXI/440/2005 Uchwała RM Knurów w spr. zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
19.01.2006 17:36 Nr XXX/427/2004 Uchwała RM Knurów w spr. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miasta oraz zatwierdzenia planów pracy poszczególnych komisji Rady Miasta Knurów na 2005 rok
18.01.2006 13:13 Nr XXVII/380/2004 Uchwała RM Knurów w spr. powołania w skład doraźnej Komisji do zmiany Statutu Miasta radnego Joachima Machulika
18.01.2006 13:09 Nr XXVII/379/2004 Uchwała RM Knurów w spr. powołania w skład Komisji Planowania i Koordynacji radnego Joachima Machulika
18.01.2006 13:05 Nr XXV/366/2004 Uchwała RM Knurów w spr. powołania w skład Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Miasta radnego Rady Miasta Knurów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna