Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2005 13:16 Nr VIII/126/2003 Uchwała RM Knurów w sprawie dalszego funkcjonowania Fundacji na Rzecz Miasta Knurowa
28.12.2005 12:48 Nr VIII/124/2003 Uchwała Rady Miasta w sprawie : zatwierdzenia regulaminu nadawania nagrody „Laur Knurowa"
28.12.2005 12:35 Nr VIII/104/2003 Uchwała RM Knurów w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy wskazanego w poleceniu wyjazdu służbowego radnego Rady Miasta
30.11.2005 15:30 XLI/566/2005 Uchwała RM Knurów w sprawie: zmiany uchwały nr XII/201/2003 RM Knurów z dnia 30.10.2003r. dot. uchwalenia Statutu Miasta Knurów
06.01.2005 13:32 XXVII/389/2004 Uchwała Nr XXVII/389/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 18.11.2004 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXVII/438/98 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 18.06.1998 r.
21.12.2004 08:13 XXVIII/403/2004 Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 na terenie Miasta Knurów.
14.10.2004 14:50 Nr XXIV/356/2004 Uchwała RM w sprawie odwołania ze składu doraźnej Komisji do zmiany Statutu Miasta radnego Eugeniusza Szybiaka.
14.10.2004 14:40 Nr XXIV/355/2004 Uchwała RM w sprawie odwołania ze składu Komisji Planowania i Koordynacji radnego Eugeniusza Szybiaka.
14.10.2004 14:28 Nr XXIV/354/2004 Uchwała RM w sprawie odwołania ze składu Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Miasta radnego Eugeniusza Szybiaka.
14.10.2004 14:18 Nr XXIV/353/2004 Uchwała RM w sprawie odwołania ze składu Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji radnego Eugeniusza Szybiaka.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna