Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.07.2004 13:09 Nr IX/128/2003 Uchwała RM w sprawie wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnego Rady Miasta Knurów Pana Mirosława Świerk
15.07.2004 13:01 Nr VIII/127/2003 Uchwała RM w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Knurów za rok 2002 i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Knurów z tego tytułu
15.07.2004 12:50 Nr VIII/125/2003 Uchwała RM w sprawie powołania doraźnej Komisji do zmiany Statutu Miasta
15.07.2004 12:34 Nr VIII/117/2003 Uchwała RM w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
13.07.2004 13:26 Nr IV/47/2002 Uchwała RM w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miasta Knurów oraz zatwierdzenia planów pracy poszczególnych komisji Rady Miasta Knurów na 2003 rok
13.07.2004 13:08 Nr III/46/2002 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie stanowiska Rady Miasta Knurów dotyczącego ograniczenia finansowania świadczeń zdrowotnych dla jednostek działających na terenie gminy Knurów
13.07.2004 12:56 Nr III/45/2002 Uchwała RM w sprawie powołania w skład Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska radnego Rady Miasta Knurów
13.07.2004 12:48 Nr III/44/2002 Uchwała RM w sprawie powołania w skład Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji radnego Rady Miasta Knurów
13.07.2004 12:39 Nr III/43/2002 Uchwała RM w sprawie powołania w skład Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska radnego Rady Miasta Knurów
13.07.2004 11:47 Nr III/42/2002 Uchwała RM w sprawie powołania w skład Komisji Budżetu i Finansów radnego Rady Miasta Knurów

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna