Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2021 11:07 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędniczeerownicze
20.09.2021 13:45 16/2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 130.000,00 złotych.
07.09.2021 13:25 15/2021 Zarządzenie w sprawie: zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
07.09.2021 13:23 14/2021 Zarządzenie w sprawie: przeniesień między paragrafami w planie finansowym Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na rok 2021
07.09.2021 13:21 13/2021 Zarządzenie w sprawie: odwołania wprowadzonych ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
07.09.2021 13:19 12/2021 Zarządzenie w sprawie w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania, znajdującej się składnicy akt Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
07.09.2021 13:14 11/2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia ogólnej instrukcji BHP obowiązującej w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.
07.09.2021 13:12 10/2021 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
19.05.2021 11:34 9/2021 zarzadzenie w sprawie ustalenia składu Komisji oraz wprowadzenia regulaminu dot. jednostronnego przejęcia niezamieszkałych lokali wchodzących w skład mieszkalnego zasobu Gminy Knurów
19.05.2021 11:32 8/2021 zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru inwestorskiego

1 2 następna