Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.02.2021 11:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.
10.02.2021 11:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/721/14 Rady Miasta Knurów z dnia 17 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Knurów lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg z późn. zm.
10.02.2021 11:56 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
10.02.2021 11:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
10.02.2021 11:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
10.02.2021 11:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
10.02.2021 11:49 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
10.02.2021 11:47 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczonym do sektora finansów publicznych
10.02.2021 11:46 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Knurów”
10.02.2021 11:45 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021

1 2 następna