Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.06.2021 14:19 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2020 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Knurów za 2020 r.
09.06.2021 14:19 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów za rok 2020
09.06.2021 14:17 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Knurów
09.06.2021 14:15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
09.06.2021 14:13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
09.06.2021 14:12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
09.06.2021 14:10 Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/425/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2021 rok z późn. zm.
09.06.2021 14:10 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.
09.06.2021 14:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
09.06.2021 14:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok

1 2 następna