Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2022 12:09 Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Dworcowa 14 i 16 z likwidacją źródeł niskiej emisji"
05.07.2022 11:12 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu klatek schodowych z wymianą i wykonaniem instalacji w systemie zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2 w Knurowie
05.07.2022 11:11 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 6 z likwidacją źródeł niskiej emisji”
05.07.2022 11:09 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. B. Prusa 2 z przebudową lokali, zmianą sposobu ogrzewania z likwidacją źródeł niskiej emisji i zagospodarowaniem terenu
04.07.2022 13:09 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. "Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji - II etap" położonych w Knurowie z podziałem na zadania
29.06.2022 14:37 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. "Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji - II etap" położonych w Knurowie z podziałem na zadania
29.06.2022 12:46 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Dworcowa 14 i 16 z likwidacją źródeł niskiej emisji"
27.06.2022 12:10 Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Alojzego Koziełka 49 w Knurowie
16.06.2022 11:35 Ogłoszenie o zamówieniu na remont lokali mieszkalnych nr A/1, A/7, A/8 w budynku wielorodzinnym w Knurowie przy ul. Ks. Alojzego Koziełka 49
15.06.2022 15:17 Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie rozbiórki budynków przy ul. Dworcowej w Knurowie na działce nr 2130/31

1 2 3 4 następna