Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2020 13:36 ZP.272.1.35.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa drogi pomiędzy ul. Aleja Lipowa i ul. Witosa w Knurowie wraz z kanalizacją deszczową
10.09.2020 10:11 ZP.272.1.34.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2020 roku” - zadanie nr II - Knurów, rejon ul. Jęczmiennej (scalenie – działka nr) oraz inne pomiary geodezyjne.
10.09.2020 10:09 ZP.272.1.33.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2020 roku” - zadanie nr I - Knurów, rejon ul. Walentego Rakoniewskiego (zgodnie z postanowieniem nr UA.0050.2.38.2019 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 25.10.2019 r. oraz inne pomiary geodezyjne).
31.08.2020 13:32 ZP.272.1.32.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Obsługa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa".
24.07.2020 10:07 ZP.272.1.31.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej:Zadanie II – sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Knurów oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń.
24.07.2020 09:41 ZP.272.1.29.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja.
17.07.2020 09:34 ZP.272.1.28.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii w Knurowie - Etap II, obejmujący budowę oświetlenia wzdłuż ul. Słoniny wraz z odgałęzieniami bocznymi
15.07.2020 09:24 ZP.272.1.27.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki
12.06.2020 10:52 ZP.272.1.26.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji pn.: „Wielobranżowa koncepcja zagospodarowania terenów w rejonie ul. Walentego Rakoniewskiego w Knurowie”.
12.06.2020 10:09 ZP.272.1.25.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Remont chodników na terenie miasta z podziałem na dwa zadania: Zadanie II: Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja - Plebiscytowej

1 2 3 4 5 6 następna