Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2018 10:06 ZP.272.1.52.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
16.11.2018 09:28 ZP.272.1.51.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja
15.11.2018 12:21 ZP.272.1.50.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Knurów w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa monitoringu
26.10.2018 11:43 ZP.272.1.49.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych.
24.10.2018 15:19 ZP.272.1.48.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu" - obejmującego wykonanie zagospodarowanie placu przy ul. Dworcowej (działka nr 1845/2) urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz wykonanie przebudowy i zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z zagospodarowaniem, rozbiórką i budowa nowego budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej 33 z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych".
20.09.2018 12:39 ZP.272.1.47.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie
20.09.2018 12:36 ZP.272.1.46.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remont ul. Moniuszki
29.08.2018 09:07 ZP.272.1.45.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie”.
08.08.2018 15:45 ZP.272.1.44.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie".
25.07.2018 16:30 ZP.272.1.43.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie”

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następna