Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.10.2020 13:05 ZP.272.1.41.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie
23.10.2020 13:33 ZP.272.1.40.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych
23.10.2020 13:32 ZP.272.1.39.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Zapewnienie drogi pożarowej do Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Knurowie i do Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Knurowie” - Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi pożarowej do MSP Nr 7 w Knurowie”
01.10.2020 14:16 ZP.272.1.38.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
30.09.2020 13:35 ZP.272.1.37.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa ul. 26 Stycznia – I Etap, polegający na połączeniu drogi powiatowej ul. 1 Maja z ul. Szpitalną”.
30.09.2020 13:31 ZP.272.1.36.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Knurów w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r.
15.09.2020 13:36 ZP.272.1.35.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa drogi pomiędzy ul. Aleja Lipowa i ul. Witosa w Knurowie wraz z kanalizacją deszczową
10.09.2020 10:11 ZP.272.1.34.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2020 roku” - zadanie nr II - Knurów, rejon ul. Jęczmiennej (scalenie – działka nr) oraz inne pomiary geodezyjne.
10.09.2020 10:09 ZP.272.1.33.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2020 roku” - zadanie nr I - Knurów, rejon ul. Walentego Rakoniewskiego (zgodnie z postanowieniem nr UA.0050.2.38.2019 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 25.10.2019 r. oraz inne pomiary geodezyjne).
31.08.2020 13:32 ZP.272.1.32.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Obsługa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa".

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna