Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.07.2020 10:07 ZP.272.1.31.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej:Zadanie II – sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Knurów oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń.
24.07.2020 09:41 ZP.272.1.29.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja.
17.07.2020 09:34 ZP.272.1.28.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii w Knurowie - Etap II, obejmujący budowę oświetlenia wzdłuż ul. Słoniny wraz z odgałęzieniami bocznymi
15.07.2020 09:24 ZP.272.1.27.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki
12.06.2020 10:52 ZP.272.1.26.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji pn.: „Wielobranżowa koncepcja zagospodarowania terenów w rejonie ul. Walentego Rakoniewskiego w Knurowie”.
12.06.2020 10:09 ZP.272.1.25.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Remont chodników na terenie miasta z podziałem na dwa zadania: Zadanie II: Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja - Plebiscytowej
12.06.2020 10:07 ZP.272.1.24.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Remont chodników na terenie miasta z podziałem na dwa zadania: Zadanie I: Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
27.05.2020 09:21 ZP.272.1.23.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 5.
26.05.2020 13:03 ZP.272.1.22.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 6.
26.05.2020 13:01 ZP.272.1.21.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 4.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna