Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2020 12:58 ZP.272.1.20.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 2.
20.05.2020 14:48 ZP.272.1.19.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 3.
20.05.2020 14:44 ZP.272.1.18.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym
20.05.2020 14:40 ZP.272.1.17.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn." Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów"
19.05.2020 14:04 ZP.272.1.16.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 7.
19.05.2020 14:02 ZP.272.1.15.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 1.
14.05.2020 14:02 ZP.272.1.14.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie – Etap I przebudowy drogi łączącej drogi powiatowe: nr 2981 S (ul. 1 Maja) i nr 2982 S (ul. Szpitalna)
08.05.2020 11:40 ZP.272.1.13.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie placów zabaw, siłowni terenowych i terenów rekreacyjno sportowych w Knurowie.
27.04.2020 10:41 ZP.272.1.12.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów z podziałem na 2 zadania: Zadanie 2: Remont nawierzchni dróg tymczasowych z użyciem płyt wielootworowych
27.04.2020 10:38 ZP.272.1.11.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna