Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.03.2020 14:53 ZP.272.1.54.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług medycznych w zakresie realizacji badań profilaktycznych: wstępnych dla kandydatów do pracy oraz okresowych i kontrolnych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów"
10.03.2020 14:50 ZP.272.1.53.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap”
10.03.2020 14:44 ZP.272.1.52.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów",
18.12.2019 12:24 ZP.272.1.51.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług w zakresie naprawy i obsługi technicznej pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Knurowie w latach 2020-2021
03.12.2019 14:41 ZP.272.1.50.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5”
07.11.2019 10:09 ZP.272.1.49.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie".
21.10.2019 09:50 ZP.272.1.48.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych
19.09.2019 12:01 ZP.272.1.46.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budżet obywatelski - Rejon V - Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach”.
19.09.2019 11:54 ZP.272.1.45.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z miejscem dla rowerów przy ul. Dworcowej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budżet obywatelski - Rejon III - budowa placu zabaw dla dzieci wraz z miejscem dla rowerów przy ul. Dworcowej”.
20.08.2019 13:38 ZP.272.1.44.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna