Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.06.2019 12:06 ZP.272.1.40.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii w Knurowie - Etap I, obejmujący budowę oświetlenia wzdłuż ul. Mickiewicza oraz ul. Karola Miarki wraz z odgałęzieniami bocznymi”.
26.06.2019 09:55 ZP.272.1.39.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie
25.06.2019 11:00 ZP.272.1.38.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Knurów w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.".
24.06.2019 14:42 ZP.272.1.37.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
18.06.2019 13:11 ZP.272.1.36.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 13
12.06.2019 14:30 ZP.272.1.35.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie
31.05.2019 13:13 ZP.272.1.34.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Otwarta Strefa Aktywności - ul. Szpitalna".
28.05.2019 15:03 ZP.272.1.33.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta
27.05.2019 15:02 ZP.272.1.29.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Budowa ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie
27.05.2019 15:00 ZP.272.1.28.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - II Etap - wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynki mieszkalne przy ul. Poniatowskiego 4 i 6 oraz ul. Kościuszki 5

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna