Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.04.2019 15:25 ZP.272.1.17.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 4.
24.04.2019 15:22 ZP.272.1.16.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 3.
19.04.2019 09:28 ZP.272.1.15.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia ul. Wilsona w Knurowie – Etap II, obejmujący budowę oświetlenia ul. Wilsona od słupa nr 009/5/8 do słupa nr 009/5/18 w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. Szpitalną”
19.04.2019 09:00 ZP.272.1.14.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Remont chodników na terenie Miasta Knurów
16.04.2019 08:59 ZP.272.1.12.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Karłowicza w Knurowie wraz z drogami bocznymi”
03.04.2019 17:08 ZP.272.1.11.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie II - nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja
03.04.2019 17:02 ZP.272.1.10.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja.
01.04.2019 11:30 ZP.272.1.9.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów".
01.04.2019 11:25 ZP.272.1.8.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka, przycinka drzew i krzewów".
01.04.2019 11:01 ZP.272.1.7.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice – krzyżówka) - Rejon V”.

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna