Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2007 12:13 XVI/253/2007 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2007 rok
27.12.2007 11:58 XVI/252/2007 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały RM Ruda Śląska dot. likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskie
27.12.2007 11:09 XVI/251/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia Gminy Miasta Knurów do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach i objęcia w zamian udziałów
27.12.2007 11:04 XVI/250/2007 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2007 rok
27.12.2007 10:45 XVI/249/2007 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr V/67/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 23.01.2003 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w Żłobku Publicznym
27.12.2007 10:39 XVI/248/2007 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/632/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 31.03.2006 r. w spr. zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych
27.12.2007 10:33 XVI/247/2007 Uchwała w sprawie zatwierdzenia "Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2008"
27.12.2007 10:24 XVI/246/2007 Uchwała w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze miasta Knurowa
27.12.2007 10:20 XVI/245/2007 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/206/2007 z dnia 19.09.2007 r.
27.12.2007 10:14 XVI/244/2007 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/205/2007 z dnia 19.09.2007 r.

poprzednia 1 2