Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.05.2022 13:11 GKRiOŚIII.6232.4.8.2022 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu nr GKRiOŚIII.6232.4.8.2022 pn. Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Knurów zawarta jest w załączniku
27.04.2022 15:23 GKRiOŚIII.6232.4.8.2022 Ogłoszenie o przetargu - przygotowanie i obsługa PSZOK
20.04.2022 09:25 IM.271.3.1.2022 Informacja o wyniku przetargu prowadzonym w trybie kodeksu cywilnego pn.: "Budowa ul. Szkolnej w Knurowie" - opracowanie dokumentacji projektowej
24.03.2022 11:26 IM.271.3.1.2022 Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilnego na wykonanie zamówienia pn.: "Budowa ul. Szkolnej w Knurowie" - opracowanie dokumentacji projektowej
09.02.2022 11:32 UA.271.2.2022 Informacja o wyborze oferty na: Pełnienie funkcji koordynatora odbiorów technicznych instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Słoneczna Gmina Knurów- wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych”.
21.01.2022 12:02 UA.271.2.2022 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora odbiorów technicznych instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Słoneczna Gmina Knurów- wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych”
13.01.2022 14:05 ZP.271.2.48.2021 Informacja o wyniku przetargu prowadzonym w trybie kodeksu cywilnego pn. Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Knurów
31.12.2021 12:14 ZP.271.2.48.2021 Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilnego na wykonanie zamówienia pn.: Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Knurów
13.12.2021 14:16 ZP.271.2.42.2021 Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilnego na wykonanie zamówienia pn.: Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Knurów
09.09.2021 09:22 IM.271.3.2.2021 Informacja o wyniku przetargu prowadzonym w trybie kodeksu cywilnego pn.: "Remont nawierzchni z kostki kamiennej (bruk) w ciągach dróg gminnych"

1 2 3 4 5 6 następna