Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2022 10:22 BWP.0057.001.2022 Raport o stanie Gminy Knurów za rok 2021
02.12.2021 08:34 462/BWP/2021 Zarządzenie Nr 462/BWP/2021 Prezydenta Miasta Knurów w sprawie zatwierdzenia listy grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,Słoneczna Gmina Knurów"
25.11.2021 15:54 442/BWP/2021 Zarządzenie Nr 442/BWP/2021 Prezydenta Miasta Knurów w sprawie zatwierdzenia listy grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,Słoneczna Gmina Knurów"
05.11.2021 13:50 Ogłoszenie o wydłużeniu terminu naboru deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym pn. ,,Czyste powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gopodarstwach domowych w Gminie Knurów - Etap II
05.10.2021 15:20 Ogłoszenie o Naborze deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym pn. Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów- ETAP II
04.10.2021 15:11 Załacznik nr 2 do Zarządzenia Nr 362/BWP/2021 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 04.10.2021r. Ogłoszenie o Naborze deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym pn. Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych
02.07.2021 13:17 218/BWP/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia listy Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie grantowym pn. „Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów"
02.06.2021 16:42 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
27.05.2021 14:47 BWP.0057.001.2021 Raport o stanie Gminy Knurów za rok 2020
17.05.2021 15:39 Załacznik nr 2 do Zarządzenia Nr 164/BWP/2021 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 17.05.2021r. Ogłoszenie o Naborze deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym pn. Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów

1 2 następna