Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.02.2018 16:09 Informacja z przeprowadzonego w dniu 14.02.2018 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej działki nr 3567/1 i 3348/66 położonej w Knurowie przy ul. al. Lipowej i Wincentego Witosa.
30.11.2017 12:54 Ogłoszenie oraz warunki przetargowe dot. sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Knurowie przy ul. al. Lipowej i Wincentego Witosa, stanowiącej działki nr 3567/1 i 3348/66.
30.10.2017 10:29 Informacja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 26.10.2017 r. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Knurowie w budynku przy ul. Pocztowej 9 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
30.10.2017 10:27 Informacja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 26.10.2017 r. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Knurowie w budynku przy ul. Dworcowej 10 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
30.10.2017 10:25 Informacja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 26.10.2017 r. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Knurowie w budynku przy ul. Pocztowej 11 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
30.10.2017 10:22 Informacja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 26.10.2017 r. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Knurowie w budynku przy ul. Dworcowej 8 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
30.10.2017 10:16 Informacja o wyniku z przeprowadzonego w dniu 26.10.2017 r. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Knurowie w budynku przy ul. Dworcowej 10 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
20.10.2017 10:12 Informacja z przeprowadzonego w dniu 19.10.2017 r. I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 pełniącego funkcję garażu wraz z oddaniem udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste.
20.10.2017 09:47 Informacja z przeprowadzonego w dniu 19.10.2017 r. I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 pełniącego funkcję garażu wraz z oddaniem udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste.
13.09.2017 08:48 Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Knurowie przy ul. Pocztowej 11/4, Pocztowej 9/1, Dworcowej 10/2, Dworcowej 10/5, Dworcowej 8/5 wraz z oddaniem ułamkowych części gruntu w użytkowanie wieczyste.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna