Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2021 11:57 UA.6220.1.7.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.01.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie centrum handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 127/1, 3558/7, 3558/13, 3558/5 obr. Knurów.
14.01.2021 15:11 ZKO.6220.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 05.01.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. Ks. Koziełka w Knurowie”
05.01.2021 10:39 UA.6220.1.8.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 04.01.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami/tłoczniami ścieków oraz ich niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie-projekt”
18.12.2020 16:31 UA.6220.1.6.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 17.12.2020r. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno-biurowymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 98/25, 98/26, 98/27, 98/20, obręb Knurów, gmina Knurów, powiat gliwicki, województwo śląskie
18.12.2020 16:27 UA.6220.1.4.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 17.12.2020r. (zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy OOŚ) dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulicy Klimka w Książenicach”
18.12.2020 16:21 UA.6220.1.4.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 17.12.2020r. (zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy OOŚ) dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulicy Klimka w Książenicach”
15.12.2020 19:36 ZKO.6220.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dotyczące postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie"
11.12.2020 08:25 UA.6220.1.5.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 10.12.2020r. dotyczące ponownego dopuszczenia społeczeństwa do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na terenie punktu skupu w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Nowy Dwór na działkach o nr ewidencyjnych: 4678/364, 4679/364, 4680/364
10.12.2020 09:30 UA.6220.1.6.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 08.12.2020r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno-biurowymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 98/25, 98/26, 98/27, 98/20, obręb Knurów, gmina Knurów, powiat gliwicki, województwo śląskie
08.12.2020 13:28 UA.6220.1.2.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 08.12.2020r. (zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy OOŚ) dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej, budowie budynku biurowo-socjalnego oraz przebudowie budynku magazynowego na nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Przemysłowej nr ewid. gruntów 2181/6 i 2181/4

1 2 3 4 5 6 następna