Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2021 09:31 UA.6220.1.2.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 21.09.2021r. (zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy OOŚ) dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/Gierałtowice/Beksza/Konopnickiej/Korfantego/Dział Stacji i Sieci Gazowych/Przebudowa” planowanego do realizacji na terenie gminy Gierałtowice
21.09.2021 09:22 UA.6220.1.2.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 21.09.2021r. (zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy OOŚ) dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/Gierałtowice/Beksza/Konopnickiej/Korfantego/Dział Stacji i Sieci Gazowych/Przebudowa” planowanego do realizacji na terenie gminy Gierałtowice
16.09.2021 10:41 UA.6220.1.3.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 16.09.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie Centrum Logistycznego w m. Dębieńsko (...)"
13.08.2021 11:07 UA.6220.1.2.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 11.08.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/Gierałtowice/Beksza/Konopnickiej/Korfantego/Dział Stacji i Sieci Gazowych/Przebudowa” planowanego do realizacji na terenie gminy Gierałtowice
13.07.2021 08:52 UA.6220.1.2.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 13.07.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/Gierałtowice/Beksza/Konopnickiej/Korfantego/Dział Stacji i Sieci Gazowych/Przebudowa” planowanego do realizacji na terenie gminy Gierałtowice
08.07.2021 10:04 UA.6720.1.1.2021 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 8 lipca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów
07.07.2021 14:59 WOOŚ.442.1.2018.EJ.6 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 02.07.2021r. dotyczące postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowywania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovske Bohunice"
01.07.2021 08:16 UA.6721.2.2.2021 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 1 lipca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka – ETAP II
28.06.2021 10:26 UA.6220.1.2.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 25.06.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/Gierałtowice/Beksza/Konopnickiej/Korfantego/Dział Stacji i Sieci Gazowych/Przebudowa” w Gierałtowicach
24.06.2021 10:25 ZKO.6220.2.2021 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17.06.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa mostu drogowego w ciągu ulicy Granicznej, przebudowa rowów i istniejących sieci oraz wykonanie opasek brzegowych w obrebie rzeki Bierawka" realizowanego na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny.

1 2 3 4 5 6 następna