Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2005 13:16 Nr VIII/126/2003 Uchwała RM Knurów w sprawie dalszego funkcjonowania Fundacji na Rzecz Miasta Knurowa
28.12.2005 12:48 Nr VIII/124/2003 Uchwała Rady Miasta w sprawie : zatwierdzenia regulaminu nadawania nagrody „Laur Knurowa"
28.12.2005 12:35 Nr VIII/104/2003 Uchwała RM Knurów w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy wskazanego w poleceniu wyjazdu służbowego radnego Rady Miasta
10.09.2004 11:05 V /60/ 2003 Uchwała Rady Miasta w sprawie oznakowania taksówek na terenie gminy Knurów.
09.09.2004 12:35 XIV/232/2003 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze miasta Knurowa.
09.09.2004 10:57 XII/181/2003 Uchwała Rady Miasta w sprawie: zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
15.07.2004 13:32 Nr IX/147/2003 Uchwała RM w sprawie powołania w skład doraźnej Komisji do zmiany Statutu Miasta radnego Rady Miasta Knurów
15.07.2004 13:25 Nr IX/130/2003 |Uchwała RM w sprawie powołania w skład Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji radnego Rady Miasta Knurów
15.07.2004 13:16 Nr IX/129/2003 Uchwała RM w sprawie powołania w skład Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska radnego Rady Miasta Knurów
15.07.2004 13:09 Nr IX/128/2003 Uchwała RM w sprawie wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnego Rady Miasta Knurów Pana Mirosława Świerk

poprzednia 1 2 3 4 5 następna