Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.07.2004 13:01 Nr VIII/127/2003 Uchwała RM w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Knurów za rok 2002 i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Knurów z tego tytułu
15.07.2004 12:50 Nr VIII/125/2003 Uchwała RM w sprawie powołania doraźnej Komisji do zmiany Statutu Miasta
15.07.2004 12:34 Nr VIII/117/2003 Uchwała RM w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
15.07.2004 12:02 XII/188/2003 Uchwała Nr XII/188/2003 Rady Miasta Knurów z dn. 30.10.2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na długoletnią, zawartą w trybie bezprzetargowym, dzierżawę nieruchomości komunalnej (...)
15.07.2004 11:35 XIV/242/2003 Uchwała Nr XIV/242/2003 Rady Miasta Knurów z dn.11.12.2003 r.w sprawie : zasad sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących własność Gminy Knurów
13.07.2004 15:05 VII/98/2003 Uchwała RM Nr VII/98/2003 w spr. zm. Ucwały RM Nr LIII/560/2002 w spr. przyjęcia Programu oddłużeniowego najemców z tyt.należności czynszowych
13.07.2004 11:36 XIV/238/2003 Uchwała XIV/238/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie restrukturyzacji "Media Lokalne" Spółka z o.o. z siedzibą w Knurowie.
13.07.2004 11:20 XII/237/2003 Uchwała XIV/237/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie poparcia inicjatywy Sejmiku Województwa Śląskiego.
13.07.2004 10:38 XI/161/2003 Uchwała XI/161/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 18 września 2003r. w sprawie zmiany statutu Międzygminnego Związku Zagospodarowania Ujęcia Wód w Nieborowicach-Leboszowicach.
12.07.2004 14:56 X/155/2003 Uchwała X/155/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Knurów.

poprzednia 1 2 3 4 5 następna