Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.07.2004 14:41 VIII/113/2003 Uchwała VIII/113/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 21 w szpitalu w związku z Referendum Ogólnokrajowym.
12.07.2004 14:32 VI/82/2003 Uchwała VI/82/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie reprezentowania Miasta Knurów w Międzygminnym Związku Zagospodarowania Ujęcia Wód w Nieborowicach-Leboszowicach.
12.07.2004 14:17 V/65/2003 Uchwała V/65/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej II instancji.
12.07.2004 14:08 V/64/2003 Uchwała V/64/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I instancji.
09.07.2004 12:15 XI/171/2003 Uchwała Nr XI/171/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 18 września 2003 r.w sprawie wyrażenia zgody na długoletnią, zawartą w trybie bezprzetargowym, dzierżawę nieruchomości (...)
09.07.2004 12:06 XI/160/2003 Uchwała Nr XI/160/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 18.09.2003 r.w sprawie zmiany uchwały Nr V/66/1990 r. Rady Miasta w Knurowie z dnia 23 stycznia 2003 r.
09.07.2004 12:00 XI/159/2003 Uchwała Nr XI/159/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 18 .09.2003 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o orzeczenie zgodności z Konstytucją(...)
06.07.2004 13:41 XIII/222/2003 Uchwała NR XIII/222/2003 Rady Miasta Knurów z dn.20.11.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na wieloletnią, zawartą w trybie bezprzetargowym, dzierżawę nieruchomości stanowiącej działkę nr 66/
29.06.2004 13:50 VII/99/2003 Uchwała Rady Miasta Knurów z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie: wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta
16.06.2004 08:58 XI/172/2003 Uchwała Nr XI/172/2003 Rady Miasta Knurów z dn.18.09.2003 rw sprawie : zmiany Uchwały Nr XLII/439/2001 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych(

poprzednia 1 2 3 4 5 następna