Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2022 11:34 XLIX/623/2022 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP III
06.12.2021 08:52 XXXIX/682/13 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Knurów
12.11.2021 10:45 LXVII/441/98 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon cmentarza przy ulicy Rakoniewskiego”
12.11.2021 10:42 VIII/57/99 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Parkingi dla zakładu KWK „Szczygłowice” w rejonie ulic Lignozy, Górniczej i Wieczorka”
12.11.2021 10:40 XXI/189/2000 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Gen. Ziętka, 26- go Stycznia, po wschodniej stronie ul. Szpitalnej do granicy podziału administracyjnego pomiędzy Gminami Knurów i Gliwice”
12.11.2021 10:37 XXI/190/2000 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Obszar położony pomiędzy ul. Szpitalną i jej projektowanym przedłużeniem, ogrodami działkowymi, linią kolejową do Kotlarni oraz granicami administracyjnymi miasta”
12.11.2021 10:35 XXVIII/238/2000 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Parkowej, Książenickiej i Alei Piastów
12.11.2021 10:33 XXX/277/2000 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Obszar położony w rejonie skrzyżowania ulic 1-go Maja i Dworcowej
12.11.2021 10:31 XXXVIII/375/2001 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Obszar istniejącego składowiska komunalnego wraz z terenami przyległymi i drogą dojazdową
12.11.2021 10:28 XLVI/486/2002 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejonu ulicy Dymka”

1 2 3 4 5 6 następna