Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2006 12:35 Nr XXI/310/2004 Uchwała RM Knurów w spr. nadania nagrody "Laur Knurowa" w 2004 roku
18.01.2006 12:30 Nr XXI/309/2004 Uchwała RM Knurów w spr. nadania nagrody "Laur Knurowa" w 2004 roku
17.01.2006 15:26 Nr XX/296/2004 Uchwała RM Knurów w spr. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Knurów za rok 2003 i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Knurów z tego tytułu
17.01.2006 14:41 Nr XVII/267/2004 Uchwała RM Knurów w spr. wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gliwicach w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
17.01.2006 12:58 Nr XVII/266/2004 Uchwała RM Knurów w spr. wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
29.04.2005 14:49 XVIII/268/2004 Uchwała Nr XVIII/268/2004 Rady Miasta Knurów z dn. 18 marca 2004 rw sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Knurow
29.04.2005 09:14 XXII/322/2004 UCHWAŁA NR XXII/322/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniews
27.04.2005 16:23 XXI/305/2004 Uchwała Nr XXI/305/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie: przekazania w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gliwickiego nieruchomości gruntowych, na których zostały wybudowane (
27.04.2005 16:17 XXI/304/2004 Uchwała Nr XXI/304/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Gliwickiego nakładów inwestycyjnych
27.04.2005 16:13 XXVII/398/2004 Uchwała Nr XXVII/398/2004 Rady Miasta Knurówz dnia 18 listopada 2004 r. sprawie: budowy cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego oraz przedłużenia ul. Rakoniewskiego w Knurowie.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna