Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.04.2005 15:47 XXII/318/2004 UCHWAŁA NR XXII/318/2004 Rady Miasta Knurów z dn.1 lipca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta
25.04.2005 15:38 XXI/300/2004 Uchwała Nr XXI/300/2004 Rady Miasta Knurów Rady Miasta Knuróww sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/373/2001 z dnia 5 kwietnia 2001 r dotyczącej ustalenia wysokości opłat za usługi(...)
25.04.2005 15:31 XXI/299/2004 Uchwała Nr XXI/299/2004 Rady Miasta Knurów dnia 20 maja 2004 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/322/2001 z dnia 25 stycznia 2001 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłat za korzystanie (..
21.04.2005 16:36 XXX/418/2004 Uchwała Nr XXX/418/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 29 grudnia 2004 r.w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/257/2004 Rady Miasta Knurów z dn.19 lutego 2004 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu (
21.04.2005 16:21 XVII/257/2004 Uchwała Nr XVII/257/2004 Rady Miasta Knurówz dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (...)
21.04.2005 16:04 XVII/256/2004 Uchwała Nr XVII/256/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 19 lutego 2004 r.w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Knurów
22.02.2005 11:53 XXX/422/2004 Uchwała Nr XXX/422/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad spzredaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących własność Gminy Knurów
18.01.2005 10:07 XXX/416/2004 Uchwała Rady Miasta w Knurowie w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu Gliwickiego dotyczącego pozbawienia studentów z Knurowa możliwości ubiegania się o stypendia unijne.
18.01.2005 09:39 XXVIII/406/2004 Uchwała Nr XXVIII/406/2004 Rady Miasta w Knurowie z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Knurów do Stowarzyszenia pod nazwą "Forum Rewitalizacji"
13.01.2005 09:11 XXVII/388/2004 Uchwała XXVII/388/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 18.11.2004r. w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania pn.:"Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległ

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna