Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2005 09:00 XXVII/383/2004 Uchwała XXVII/383/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie wyznaczenia podmiotu zobowiązanego do zatrudnienia skazanych w celu wykonania kary ograniczenia wolności.
13.01.2005 08:43 XXVII/382/2004 Uchwała XXVII/382/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 18.11.2004r. w sprawie wystąpienia Miasta Knurów z członkostwa w Związku Miast Polskich w Poznaniu.
12.01.2005 14:45 XXV/371/2004 Uchwała XXV/371/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 21.10.2004r. w sprawie przyjecia "Programu współpracy miasta Knurów z organizacjami pozarządowymi na rok 2005"
06.01.2005 13:32 XXVII/389/2004 Uchwała Nr XXVII/389/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 18.11.2004 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXVII/438/98 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 18.06.1998 r.
04.01.2005 14:56 Nr XXII/312/2004 Uchwała Rady Miasta w spr.: zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Knurów na lata 2004 - 2009.
21.12.2004 08:13 XXVIII/403/2004 Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 na terenie Miasta Knurów.
06.12.2004 11:35 XXVII/381/2004 Uchwała Nr XXVII/381/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia Gminy Miasta Knurów do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
20.10.2004 09:18 XXIV/360/2004 Uchwała Nr XXIV/360/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 23 września 2004r. w sprawie uzupełnienia składu komisji dyscyplinarnej II instancji.
20.10.2004 09:12 XXIV/359/2004 Uchwała Nr XXIV/359/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 23 września 2004r. w sprawie odwołania pana Eugeniusza Szybiaka ze składu komisji dyscyplinarnej II instancji.
20.10.2004 09:07 XXIV/358/2004 Uchwała Nr XXIV/358/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 23 września 2004r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I instancji.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna