Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.10.2004 14:50 Nr XXIV/356/2004 Uchwała RM w sprawie odwołania ze składu doraźnej Komisji do zmiany Statutu Miasta radnego Eugeniusza Szybiaka.
14.10.2004 14:40 Nr XXIV/355/2004 Uchwała RM w sprawie odwołania ze składu Komisji Planowania i Koordynacji radnego Eugeniusza Szybiaka.
14.10.2004 14:28 Nr XXIV/354/2004 Uchwała RM w sprawie odwołania ze składu Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Miasta radnego Eugeniusza Szybiaka.
14.10.2004 14:18 Nr XXIV/353/2004 Uchwała RM w sprawie odwołania ze składu Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji radnego Eugeniusza Szybiaka.
14.10.2004 13:50 Nr XXIV/352/2004 Uchwała RM w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Porządku.
14.10.2004 13:31 Nr XXIV/351/2004 Uchwała RM w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
14.10.2004 13:15 Nr XXII/327/2004 Uchwała RM w sprawie wyboru osób odpowiedzialnych za kontakty z Młodzieżową Radą Miasta Knurów
30.09.2004 09:36 XXIV/345/2004 Uchwała Nr XXIV/345/2004 Rady Miasta Knurów z dn.23.09.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Gminę Knurów od Rzymsko-Katolickiej Parafii Sw. Cyryla i Metodego w Knurowie
30.09.2004 09:30 XXIV/346/2004 Uchwała Nr XXIV/346/2004 Rady Miasta Knurów z dn.23.09.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Knurów od PKP S.A. nieruchomości gruntowej
24.08.2004 13:52 XXIII/330/2004 Uchwała Rady Miasta w sprawie P.E. "MEGAWAT" sp. z o.o.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna