Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.07.2004 12:45 XXI/301/2004 Uchwała XXI/301/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 20 maja 2004r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Knurów z organizacjami pozarządowymi na rok 2004".
13.07.2004 12:34 XXI/297/2004 Uchwała XXI/297/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 20 maja 2004r. w sprawie zmiany uchwały XXXVI/230/96 z dnia 19.08.1996r. o przystąpieniu do Związku Miast Polskich.
13.07.2004 12:07 XX/284/2004 Uchwała XX/284/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 21 w szpitalu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
12.07.2004 10:28 XXII/323/2004 Uchwała Nr XXII/323/2004 Rady Miasta Knurów z dn. 1.07.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Knurów bonifikaty przy sprzedaży prawa własności nieruchomości (.
12.07.2004 10:27 XXII/328/2004 Uchwała Nr XXII/328/2004 Rady Miasta Knurów z dn.1.07.2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu granic obrębów geodezyjnych miasta Knurów
02.07.2004 12:46 XVI/250/2004 Uchwała Nr XVI/250/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 29 stycznia 2004 r.w sprawie nadania nazwy ulicy
02.06.2004 12:28 XXI/278/2004 Uchwała Rady Miasta Knurów z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Knurowie.
31.05.2004 10:16 XVI/247/2004 Uchwała Nr XVI/247/2004 Rady Miasta Knurów z dn.29.01.2004 r.w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Rzymsko -Katolickiej Parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Knurowie (.
26.05.2004 12:38 XXI/297/2004 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/230/96 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 19 września 1996r. o przystąpieniu do Związku Miast Polskich
26.05.2004 11:13 XXI/277/2004 Uchwała Rady Miasta Knurów z dnia 20 maja 2004r. w spr. wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do składu Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 4.

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 następna