Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.05.2004 15:20 XVI/248/2004 Uchwała Nr XVI/248/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 29 stycznia 2004 r.w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia Gminy Knurów do kapitału zakładowego PWiK S.A w Knurowie i objęcia w zamian
14.05.2004 09:29 XVII/258/2004 Uchwała Nr XVII/258/2004 Rady Miasta Knurów z dn.19 .02.2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/491/2002 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2002 r.
30.04.2004 11:21 XX/285/2004 Uchwała Rady Miasta Knurów z dnia 22.04.2004 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Knurowie przy ul. Kilińskiego Nr 6.
29.04.2004 15:27 XIV/241/2003 Uchwała w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów na rok 2004.
22.04.2004 13:54 XVIII / 271 / 2004 Uchwała Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr V/72/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie regulaminu dla nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków.
22.04.2004 13:53 XVI/254/2004 Uchwała Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie MOPP w Knurowie w roku 2004 przez Powiat Gliwicki
22.04.2004 13:53 XVI/252/2004 Uchwała Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr V/69/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 23 stycznia 2003 r.
22.04.2004 13:52 XVI/249/2004 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2004.

poprzednia 3 4 5 6 7 8