Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.10.2018 14:38 4200/V/149/2018 Opinia o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Knurów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
05.09.2018 13:15 344/FB/2018 Zarządzenie w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Knurów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
30.05.2018 15:13 Informacja o realizacji budżetu za 2017 rok
25.04.2018 11:49 118/FB/18 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2017 rok
25.04.2018 11:34 4200/V/65/2018 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w katowicach w sprawie sprawozdania wykonania budżetu za 2017 wraz z informacja o stanie mienia komunalnego
25.01.2018 08:38 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu, opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Knurów wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań przedstawionych w uchwale budżetowej
28.12.2017 10:09 XLIII/592/17 Uchwała w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
28.12.2017 10:08 XLIII/591/17 Uchwała w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
15.12.2017 09:01 Opinia RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Knurów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
15.12.2017 08:58 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 39.998.273 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Miasta Knurów

1 2 następna