Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.03.2005 13:55 ZP-0151/94/2004 Zarządzenie Prezydenta Miasta
31.03.2005 13:45 OR-0151/5/2004 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów
11.01.2005 13:14 0151/358/2004 Zarządzenie 0151/358/2004 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt.
10.01.2005 15:22 0151/340/2004 Zarządzenie 0151/340/2004 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji i udziału Gminy Knurów w programie "Przejrzysta Polska".
10.01.2005 13:49 0151/349/2004 Zarzadzenie 0151/349/2004 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej w konkursie na zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania sportu i rekreacji.
10.01.2005 12:49 0151/348/2004 Zarządzenie 0151/348/2004 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej w konkursie na zadania publiczne w dziedzinie polityki społecznej.
10.01.2005 11:56 0151/322/2004 Zarządzenie 0151/322/2004 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 30.11.2004r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika ds. Profilaktyki do przygotowania oferty i przeprowadzenia procedury konkursowej.
10.01.2005 11:41 0151/296/2004 Zarządzenie 0151/296/2004 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 24.11.2004r. w sprawie wyznaczenia MOSiR-u w Knurowie do przygotowania oferty i przeprowadzenia procedury konkursowej.
10.01.2005 11:02 0151/290/2004 Zarządzenie 0151/290/2004 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 22.11.2004r. w sprawie organizacji przyjmowania,rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i interwencji w Gminie Knurów.
24.12.2004 10:41 nr 0151/350/2004 Zarządzenie Nr 0151/350/2004 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 23.12.2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Knurów

1 2 3 4 5 6 następna